V letu 2014  veleposlaništvo Združenih držav Amerike (Embassy of the United States Ljubljana, Slovenia) sofinancira naš program “OD USTVARJALNEGA RAZMIŠLJANJA DO PODJETNOSTI MLADIH”. Program bomo izvajali od 15.6. 2014 do 15.6.2014 na več osnovnih šolah.

Želimo, da bi program prispeval k večji informiranosti in ozaveščenosti mladih o pomenu podjetnosti in ustvarjalnosti na vseh področjih njihovega udejstvovanja.  Namen programa je spodbuditi mlade, da načrtujejo svojo poklicno kariero tudi v smeri podjetništva. Zato bodo na delavnicah v sproščenem vzdušju   spoznavali  nekatere tehnike ustvarjalnega razmišljanja, s čemer bomo  spodbujali njihovo kreativnost pri iskanju novih (poslovnih) idej, kakor tudi  osnove podjetniških vsebin.

Leave a Reply