Društvo IZIDA je nevladna, neprofitna in prostovoljna organizacija, ki spodbuja in razvija ustvarjalnost in interese pri otrocih in mladostnikih, pomaga pri socialnem vključevanju otrok in mladostnikov ter skrbi za razvoj posameznika ne glede na spol in socialno poreklo. Ustanovljeno je bilo leta 2000.

Osnovni cilj društva je učinkovito spodbujanje in razvijanje posameznikovega osebnostnega razvoja ter ustvarjalnosti. Skozi ustvarjalnost razvijajo otroci in mladostniki socialni čut in veščine ter ustvarjalne načine učenja in druženja. Preko različnih dejavnosti zapolnijo svoj prosti čas na zabaven in ustvarjalen način, ki jim hkrati pomaga pri spoznavanju samega sebe, svojih sposobnosti in razvijanju različnih interesov, posredno pa uči posameznika delovati v skupini, v medsebojnih dogovorih in spoštovanju drug drugega. Učenje socialnih veščin je tudi ena od pomembnih nalog našega društva.
Vse dejavnosti, ki sedaj potekajo v društvu, so bile pred tem razvite in preizkušene na zavodu IZIDA. Najprej je zavod na društvo prenesel ustvarjalne dejavnosti in aktivnosti za spodbujanje socialnega vključevanja, v letu 2008 pa še dejavnosti, ki spodbujajo razvijanje splošnih interesov ter še posebej interesov za tehniko in raziskovanje.

Podatki o društvu